Jmění manželů, je skutečně tak rozsáhlé?

Odpovědí je – není. Je tu totiž taková odnož majetku, který zkrátka nikdy nemůže do SJM připadnout, samozřejmě, pokud byste nechtěli. Například osobní vlastnictví nebo majetek. Tady se počítají například věci, které jste nabyli před manželstvím, ať už to jsou malé věci jako televize, auto, mobil nebo klidně i společnost nebo podíl ve společnosti. Dále zde také patří velká množina těch věcí, které vám byly odkázány v dědickém řízení – jakmile vám něco odkáže babička nebo dědeček, je to jenom vaše a váš partner s tím nic nenadělá, pokud ovšem to nechcete do společného majetku zahrnout ze své vlastní vůle. Zde patří zejména spory, kdy jeden z manželů zdědí od rodičů dům a ten dům si poté po rozvodu nárokuje druhý z manželů, neboť má za to, že první manžel nabyl dům za jejich manželství a je to tedy jejich společný majetek.
rodinný dům

A co takové dary?

Dary jsou velmi ošemetná záležitost, mohou být totiž dary pro manžele jako celek nebo také pro jednoho z manželů (zde se samozřejmě nepočítají dary, které byly dány před manželstvím). Pokud se jedná o dar pro oba manžele, je to samozřejmě ve společném jmění manželů, pokud se ovšem jedná o dar, který byl darován pouze jedinému manželovi, je to jeho osobní vlastnictví a druhý manžel nemá vůbec žádné právo jej požadovat.

S darem se také plní spousta podmínek a zákonných úprav, která dar nejen upravují, ale také regulují – tedy v případě, že by se obdarovaný nějak špatně choval.
finanční podnikání

Dluhy sem, dluhy tam

Také dluhy do společného jmění manželů patří, i když si jeden řekne, co je to přeci za majetek? No dle definice jmění a majetku, jmění se skládá jak z aktiv, tak z pasiv (jak televize, tak dluh nebo pohledávka), takže se mějte na pozoru. Věřitelé nevědí, jak máte upraveno SJM nebo co všechno je do něj zahrnuto, a tak se občas stane nějaký ten omyl. V takových případech, kdy například věřitel sáhne po něčem, co je ve výlučně vašem majetku, je třeba jej o této skutečnosti spravit.