Kvalitní práce


Jste Å™editelem Å¡koly, ve které probÄ›hla pomÄ›rnÄ› nedávno celková rekonstrukce? Bohužel se ale nedostalo na rekonstrukci dvora, takže je potÅ™eba v souÄasné chvíli vyÅ™eÅ¡it, jakým způsobem by byl opraven Äi zkrášlen? ChtÄ›li byste, aby se dÄ›ti cítily skuteÄnÄ› dobÅ™e a mÄ›ly jen to nejlepší Å¡kolní zázemí, takže by možná nebylo od vÄ›ci, kdyby byl na dvoÅ™e nÄ›jaký rovný a bezpeÄný povrch? Mohli byste vyzkouÅ¡et pokládku zámkové dlažby, kterou Vám nabízí naÅ¡e spoleÄnost. Provádíme tyto práce jak v soukromých sektorech, tak ve Å¡kolách i firmách, urÄitÄ› rádi pomůžeme i Vám!

Ten nejlepší výsledek

A k Äemu takovou pokládku zámkové dlažby využijete? NejÄastÄ›ji se tento způsob využívá k vybudování chodníků Äi příjezdových cest, ten se povÄ›tÅ¡inou provádí ruÄnÄ›. Je zde ale také možnost využití strojů, díky kterým lze vytvoÅ™it plochu celého dvoru Äi nÄ›jakou jeho Äást. Bude záležet na Vás, co byste si pro dÄ›ti ve své Å¡kole pÅ™edstavovali. Zdali budete chtít jen cestiÄky, aby neÅ¡lapaly po trávníku, zdali budete chtít ruÄnÄ› vytvoÅ™it nÄ›jaké bludiÅ¡tÄ›, anebo budete mít zájem o vyplnÄ›ní celé plochy.